ปราจีนบุรี ท่วมถนน10ปีชาวบ้านประชดหว่านแห

ชาวบ้านบ้านท่าอุดมหมู่9 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่าน้ำท่วมขังผิวถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสูง10ซม.ระยะทางยาว10เมตร กว้าง 2 เมตรการสัญจรเข้าออกไม่สะดวกฤดูฝนทำให้มีน้ำท่วมขังเยอะกว่านี้จึงรวมตัวกันร้องผ่านสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทางอบต.เข้ามาช่วยเหลือ โดยในวันนี้ตัวแทนชาวบ้านได้นำปลามาปล่อยแล้วหว่านแหและนำต้นกล้วยออกมาเพื่อที่ปลูกประชด ชาวบ้านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงบริเวณนี้น้ำท่วมขังมา10 ปีแล้ว

ยายแปลง เทียมพักตร ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าถนนบริเวณนี้ฝนตกน้ำก็จะท่วมขัง ตกมากท่วมมากตกน้อยท่วมน้อยชาวบ้านสัญจรเข้าออกต้องมาหยุดรถและคอยระวัง อยากให้อบต.เข้ามาทำทางระบายน้ำให้กับชาวบ้านด้วย ถนนต่ำกว่าบ้านเรือนของชาวบ้าน 2 ฝั่งทำให้น้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันนั้นนายบัญญัติ พรมภักรดีนายกอบต.นาแขมทราบข่าวจึงได้เดินทางมาดูและพูดคุยกับชาวบ้านในเบื้องต้น

ทางด้านนายบัญญัติ พรมภักรดีนายกอบต.นาแขมกล่าวว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะให้ทางกองช่างมาสำรวจซึ่งบริเวณนี้เป็นถนนคอนกรีตเก่า ระยะทาง 800 เมตร บริเวณจุดนี้2 ข้างทางมีสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ้านถมดินสูงกว่าถนนระยะส้ันๆ จะให้ทางกองช่างสำรวจจะจ้างรถแม็คโฮขุดลอกทางเดินน้ำออกไปก่อน และประสานต่างจังหวัดอยู่1-2วันนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านก่อน น้ำท่วมขังทำให้ชาวบ้านสัญจรเข้าออกลำบาก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: