อุบลราชธานี ชาวบ้านโนนสว่างร้องสื่อ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านเดือดร้อน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมทางให้ที

จ.อุบลราชธานี 22/8/61 09:00 น.
นี้ถนนหรือโลกพระจันทร์
ชาวบ้านโนนสว่างร้องผู้สื่อข่าวถนนเชื่อมต่อระหว่างทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านกว่าครึ่งตำบลได้รับความเดือดร้อนถ่ายภาพวอนหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทเข้ามาช่วยเหลือ ชาวบ้านสุดจะทนถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ นานเป็นปี ไม่มี หน่วยงานดูแล จึงรวมตัวกันร้องทุกข์ผ่านผู้สื่อข่าว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูเเลแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย จากกรณี ชาวบ้าน บ้านโนนสว่าง ม.3 ม.7 ม.9 ม.10ต. โนนค้อ อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี วันนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2561ตัวแทนชาวบ้านและนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน ถนนของกรมทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนค้อกับบ้านโนนสว่าง ซึ้งมีความยาวประมาณ 3 กม.ถนนเป็นหลุมเป็น ตลอดเส้นทาง เด็กนักเรียนและชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความลำบากพอฝนตกน้ำก็ขัง ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่สัญจรถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเด็กนักเรียนกว่า 100 คน ที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือ ต่างตำบลต่างอำเภอ ได้รับความเดือดร้อน จากถนนเส้นดังกล่าว และเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บางครั้งถนนเส้นนี้ยังใช้นำผู้ป่วยส่งและโรงพยาแต่กว่าจะไปถึงเส้นทางหลวงก็ไปด้วยความลำบากเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อใช้เวลานานพอสมควร ชาวบ้านโนนสง่าและชาวตำบลโนนค้อจึงร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวฝากถึง หน่วยงาน ของกรมทางหลวงชนบท ให้เข้ามาดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยด่วนเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆชาวบ้านบางคนถึงกับเอาต้นกล้วยต้นอ้อยมาปลูกตามถนนที่เป็นบ่อ
ดังนั้นจึงขอฝากถึงหนว่ยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลให้กับชาวบ้านเพื่อได้สัญจรอย่างสะดวกด้วยนะครับ

คำหอม ชุมชน 02 ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จากชาวบ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: