พ่อเมืองอุบลฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ เสริมพลังใจให้ผู้พิการ


วันนี้ (26 พ.ค.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวนายจินดา โพธิ์พรม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งทาง พมจ. ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และมอบรถเข็นวีลแชร์ แทนคันเดิมมีความชำรุด เบาะนั่งฉีกขาด และล้อรถฝืด ทำให้ไปมาไม่สะดวก ซึ่งรถเข็นวีลแชร์ ที่ได้รับมอบวันนี้ จะเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้สภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ นายจินดา โพธิ์พรม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา โดยไม่มีคู่สมรสหรือบุตร อาชีพทำนา ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการจาก พมจ. และ อบต.หนองบ่อ โดยมีทีม อสม. ให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
///////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: