อุบลฯเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล


วันนี้ (27 พ.ค.66) เวลา 05.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566” เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงลักษณ์ วรภัย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณจุดปล่อยตัว หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามถนนเลียบริมแม่น้ำมูล กลับตัวเข้าจุด Finish ณ จุดปล่อยตัวในระยะทาง5 กิโลเมตร
สำหรับ “โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566” เพื่อเป็นการแสดงออกในเรื่องถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อจัดหารายได้จากการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นทุนช่วยเหลือเด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
//////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: