อุบลฯ น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง

อุบลฯ น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง
วันนี้ (30 พ.ค.66) จังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกุดปลาขาว เป็นที่ครั้งที่ 2 บริเวณถนนสถิตย์นิมานกาล (ฝั่งขาเข้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล บริเวณแหล่งน้ำกุดปลาขาว ระยะทางยาว 600 เมตร ได้จำนวนประมาณ 1 ตัน พร้อมกับมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆ
ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกุดปลาขาว มาแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2566 และมีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้
////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link