สํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยโดยมีวัตถุประสงค์อบรมนักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง

สํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศูนย์อำนวยการประสาน กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งคสชเลขที่ 22 และ 46/2558 ได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยโดยมีวัตถุประสงค์อบรมนักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการแข่งรถในทางให้คำแนะนำกับผู้ปกครองในมิติใหม่โดยโค้ชและวิทยากรให้ความรู้ ทำกิจกรรมที่หลากหลายบุคคลต้นแบบระดับประเทศและการจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรมพิธีปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันและเยาวชนไทยรุ่นที่ 5 ณห้องประชุมกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 โดยวันนี้วันที่ 22 สิงหาคมพ. ศ. 2561 พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาลรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มาเป็นประธานพิธี ปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยและมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ได้รับการอบรมตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคมพ. ศ. 2561 ตามระยะเวลาอบรมรวมทั้งสิ้น 7 วันตามคำสั่งคสชทั้งนี้ 22/2558 และ 46/2558 ซึ่งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยายและมีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักสูตรและให้ความร่วมมือปฏิบัติธรรมวิทยากรได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีทำให้การอบรมหลักสูตรนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้สมเจตนารมย์การค้าส่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 22/25 58 และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2558 ที่ต้องการที่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปราศจากความระมัดระวังและการรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งรถในทางเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบความเสียสละต่อสังคม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรด้วยแสดงว่าได้ผ่านการเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันให้เด็กและเยาวชนไทยรุ่นที่ 5 และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ รับจากการอบรมนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบความเสียสละต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาให้เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคมโดยผลการอบรมที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ความรู้มากมายสามารถมีภูมิคุ้มกันให้เอามาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

CR เสาร์ (ภูธรนครบาล)

Leave a Reply

%d bloggers like this: