อุบลฯปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด “Together We Can หยุด ค้า คน”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 18.30 น. ที่ บริเวณลานด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคม วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Together We Can หยุด ค้า คน” โดยมีพล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบราชธานี และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการและกำลังพลชุดจัดระเบียบสังคม ร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้
นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ที่มอบไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพลเรือน ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ถือเป็นการปรามผู้ที่กำลังคิดจะทำผิดกฎหมาย หรือหยุดผู้ที่มีพฤติกรรมแสวงประโยชน์จากคน โดยการมองคนเป็นสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบังคับค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการแสวงประโยชน์ทางออนไลน์
สำหรับภารกิจในครั้งนี้ เป็นการระดมสรรพกำลังพลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกำลังในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ชายและหญิง เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ด้วยการสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง และป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมต่อไป
//////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: