“น้ำโขงยังสูงขึ้น ทีมบึงกาฬเดินเครื่องสูบน้ำตามแผน ผวจ.บึงกาฬมั่นใจป้องกันน้ำโขงล้นเข้าเขตชุมชนได้”

@บึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่23ส.ค. 61
“น้ำโขงยังสูงขึ้น ทีมบึงกาฬเดินเครื่องสูบน้ำตามแผน ผวจ.บึงกาฬมั่นใจป้องกันน้ำโขงล้นเข้าเขตชุมชนได้”
วันนี้08.00น. ระดับน้ำโขงที่ นรข.บึงกาฬ วัดได้ 13.29 ม. เพิ่มขึ้น 3 ซม.
บางแนวท่อระบายน้ำที่ริมโขง น้ำเริ่มไหลย้อนเข้าตามท่อบ้างแล้ว
ทีมบึงกาฬได้เดินเครื่องสูบน้ำ14นิ้วปภ. ที่ติดตั้งไว้พร้อมใช้งานทั้ง5แนวท่อ สูบระบายออกลงแม่น้ำโขงทันที
ยังป้องกันน้ำโขงไม่ให้ไหลเข้าท่วมเขตชุมชนเมืองบึงกาฬได้ตามแผน และมีการเฝ้าระวัง เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำได้ทันที ตามสถานการณ์
ประชาชนยังดำรงชีวิตได้ตามปกติ
การช่วยเหลือประชาชน ทั้งการเคลื่อนย้าย การบริการด้านการเดินทาง การให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ ยังปฏิบัติได้ตามแผน และต่อเนื่ิอง โดยกำลังผสม พลเรือนทุกหน่วย นอภ. ปภ. ชป.ทล. ทช. ทหารกกล.รส. ทหารพราน ทหารเรือ นรข.บึงกาฬ ตร.ภูธร ตร.น้ำ ตชด.244 อปท. กำนันผญบ.และภาคเอกชน
ประเมินสถานการณ์แล้ว แม่น้ำโขงยังคงมีระดับสูง และไหลย้อนเข้าท่อเป็นระยะ **แต่ยังสามารถรับมือได้ตามแผนเผชิญเหตุ**

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ
พฤ.23ส.ค.61/13.30น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: