เด็กออทิสติกสระแก้ว แข่งขันกีฬาสาธิตโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย

สระแก้ว – ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมสาธิตโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย ให้เด็กออทิสติก เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนออทิสติกก่อนวัยเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว น.ส.อมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ ได้เปิดกิจกรรมการชี้แจง-สาธิตโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมของคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมร่วมกัน โดยมีเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน พร้อมเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง กิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ และการแข่งขันนับเลข เป็นต้น

ทั้งนี้ น.ส.อมรรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กออทิสติกใน จ.สระแก้ว ระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว เน้นให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีสุขภาพแข็งแรงและมีปฏิสัมพันธ์อันดีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และยังทำให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดูแลบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ข่าว-ภาพ ยุทธนา พึ่งน้อย
รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: