พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน จำนวน 400,000 บาทในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน จำนวน 400,000 บาทในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน จำนวน 400,000 บาท ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรงเรียน และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท โดยมีผู้แทนพระองค์ มามอบเงินประทานให้แก่โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

โดยมล.ทรงลักษณ์ สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบเงินประทานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้จัดอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ได้แก่ข้าวกระเพราะหมูสับ ไข่ลูกเขย วุ่นกะทิ ผลไม้ องุ่นไร้เม็ด และนม สำหรับโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อำเภอท่าชนะ ผู้แทนพระองค์ คือนางสาวศรินดา จามรมาร เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบเงินประทาน และจัดอาหารกลางวัน ได้แก่ แกงเขียวหวาน ต้มพะโล้ไข่นกกระทาไก่ ผลไม้(เงาะ) และโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา โดยนางสาวธันย์ชนก วิริยะบูรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบเงินประทานและจัดอาหารกลางวัน ได้แก่ แกงเผ็ดหมูมะเขือพวง ไข่พะโล้เต้าหู้ ผัดถั่วงอกหมูและเลือดหมู และผลไม้ องุ่นแดง
สำหรับโรงเรียนที่เหลืออีก 7 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกงหนิง ,โรงเรียนบ้านม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง อำเภอดอนสัก โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าชนะ โรงเรียนวัดสองแพรก อำเภอชัยบุรี และโรงเรียนบ้านไสดง ,โรงเรียนควนนิยม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมอบเงินประทานให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในโอกาสต่อไป.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: