สกลนคร – บิ้กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เงินกองทุน บ้านโคกเลาะน้อย หมู่ที่๕ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ณ.ที่อำเภอเมืองสกลนคร นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และจ.ส.อ ธนกร สุวรรณปรุง ผู้ช่วยที่ปรึกษา ได้ลงติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร ปลัดอาวุโส หัวหน้าสำนักงานให้การตอนรับ และมีคณะการกรรมกองทุน บ้านโคกเลาะน้อยหมู่ที่๕ พร้อมชาวบ้าน ๗ คน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานกองทุน กทบ.ประจำอำเภอเมืองสกลนคร ได้เข้าร่วม พร้อมทั้งผู้ร้องเรียน ได้รับฟังและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link