คณะวิทยากรจากกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ และการบริหารจัดการในการปฏิบัติหน้าที่” แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม บก.น.4 รุ่นที่ 1

วันที่ 24 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยากรจากกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ และการบริหารจัดการในการปฏิบัติหน้าที่” แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม บก.น.4 รุ่นที่ 1 และ เวลา 13.00-16.00 น. พ.ต.อ.สุรินทร์ ชาวศรีทอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในยุค 4.0 การปรับตัวของเจ้าหน้าที่สายตรวจเพื่อเข้ายุค 4.0 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจและประโยชน์ของการตรวจท้องที่” ณ ห้องประชุมบางกอกฮอลล์ โรงแรมบางกอก เค รีสอร์ท ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
กรุงเทพฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: