ปทุมธานี วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยน่าน 1,000 ชุด

ปทุมธานี
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยน่าน 1,000 ชุด
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าวันนี้ (24 ส.ค. 61) คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดน่าน รับมอบถุงยังชีพ 500 ชุด จากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตอำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอภูเพียง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอปัว
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรจังหวัดน่าน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย 500 ชุด ในเขตอำเภอเมือง และเวียงสา รวมมอบแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ชุด

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: