ปทุมธานี สมาคม อบต.จังหวัดปทุมธานี ประชุมคัดค้าน ส.อบต.เหลือหมู่บ้านละ 1 คน

ปทุมธานี
สมาคม อบต.จังหวัดปทุมธานี ประชุมคัดค้าน ส.อบต.เหลือหมู่บ้านละ 1 คน

เมื่อเวลา 13.00.น.วันที่ 24 สิงหาคม 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคม อบต.จังหวัดปทุมธานี โดยนายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก สมาคมองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมคัดค้านกรณีคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการกำหนดให้เหลือ สมาชิกสภาตำบลจาก 2 คนให้เหลือเพียง 1 คน โดยมีทั้ง นายกองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและสมาคมสภาฯในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมากและเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก สมาคมองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อมีการพิจารณาเรื่องการลดจำนวน สมาชิกสภา อบต.เหลือเพียง 1 คนต่อตำบลนั้น ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ทั้ง นายก อบต.ในจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาฯในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่างมีมติในที่ประชุมไม่เห็นด้วย

ซึ่งตนในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นทำงานคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้ามาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้าคนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและตัวแทนของชาวบ้านที่เข้ามาบริหารงานส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นตนขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้ ให้เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตละ 2 คนเท่าเดิม หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและการจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรเป็นดังนี้ หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 500 คนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 คน หรือ หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากร 501-1,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน และ หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากร 1,001 คนขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 คน นายวิระศักดิ์ฯกล่าว

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: