หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ร่วมกับนายอำเภอสนามชัยเขตและนายอำเภอท่าตะเกียบ ทหารพราน พร้อมชุดติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่เขาอ่างฤาไน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ทำการผลักดันช้างป่าในพื้นที่ป่า 500 ไร่ เขตบ้านนางาม

วันนี้.24.ส.ค.61 เวลา.10.30.น. เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน เกี่ยวกับช้างป่า ที่มาสร้างความเดือดร้อนในท้องที่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขต
นายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ร่วมกับนายอำเภอสนามชัยเขตและนายอำเภอท่าตะเกียบ ทหารพราน พร้อมชุดติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่เขาอ่างฤาไน อ.สนามชัยเขต, อ.ท่าตะเกียบ ,จนท.หน่วยฯภูไท,ซับวัวแดง,หลุมจังหวัด,คลองไทร,คลองอุดม,เขาปอ,สามพราน ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าบ้านโปร่งเจริญ ม.12,บ้านหินแร่.ม.7บ้านนางาม ม.19 รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ทำการผลักดันช้างป่าในพื้นที่ป่า 500 ไร่ เขตบ้านนางาม.ม.19 อ.สนามชัยเขต พิกัด 47P 0804869 E 1502072 N
ช้างป่าได้ถูกผลักดันออกจากป่า 500 ไร่ ข้ามทางหลวงชนบท4022 (สนามชัยเขต-นายาว) ก.ม.31-32 เวลา.12.00.น.ที่พิกัด 47P 0803334 E 1502354 N
เข้าไปในพื้นที่ป่าใหญ่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่พิกัด 47P 0805639 E 1499760 N
จำนวนช้างป่าประมาณ 50+ ตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: