#เขตประเวศ ร่วมประชุมติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ห้องอาหารบึงใหญ่ เขตประเวศ

#เขตประเวศ ร่วมประชุมติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ ห้องอาหารบึงใหญ่ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร วันนี้( 24 สิงหาคม 2561) เมื่อเวลา 15.00 น. : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมสัญจร คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการติดตามนโยบาย ซึ่งนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ รวมทั้งผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาความคืบหน้า โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” การติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้กับโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ที่สำรวจเพิ่มจากสำนักการจราจรและขนส่ง การขุดลอกคูคลอง รวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การเก็บผักตบชวา โครงการปลดหนี้แม่ค้าและวินรถจักรยานยนต์ เป็นต้นนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แจ้งว่า มีผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำลังจะครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 30 กันยายนนี้ จำนวน 2 คน คือ น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และนายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมแจ้งผลพิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มกรุงเทพตะวันออกคนต่อไปแทน น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา คือ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ และนางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการกลุ่มกรุงเทพตะวันออกผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: