จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ “

ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนำปั่นจักรยานจากหน้าศาลากลางจังหวัด-ลานเทียนทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 20 กิโลเมตร ระหว่างทางมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ที่งวัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า สามพันคน

Leave a Reply

%d bloggers like this: