ธุรกิจเครือข่าย บ้านสมุนไพรชัยมงคล เน้นงานบุญ สร้างศีล ทาน บารมี เผย”วิถีเปลี่ยนแปลงชีวิต”

ธุรกิจเครือข่าย บ้านสมุนไพรชัยมงคล เน้นงานบุญ สร้างศีล ทาน บารมี เผย”วิถีเปลี่ยนแปลงชีวิต”
ไม่ละเลย “ขอขมากรรม”
วันที 25 สิงหาคม2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ป่ามะขามเรือนธรรมลำพญากลาง จ.สระบุรี ผู้ทำธุรกิจบ้านสมุนไพรชัยมงคล เดินทางมาร่วมพิธีบุญที่จัดขึ้นในทุกเดือน ในช่วงเวลาของวันขึ้น14ค่ำของทุกเดือนจะจัดงานที่มีชื่อว่า”ขอขมากรรม”เกิดขึ้น มีผู้คนหลั่งไหลจากทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ เพื่อมาทำพิธีบุญครั้งนี้กันอย่างหนาตา ณ เรือนธรรมลำพญากลางโดยมีนักธุรกิจระดับชาวบ้านเดินดินม่ร่วมงาน กว่า2,000คน โดยมีนาย ชัยมงคล ศรีอุดม ประธานบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล เป็นประธานในการทำพิธี”ขอขมา กรรม”เหมือนเช่นทุกๆเดือน
นายชัยมงคล ศรีอุดม ประธานบริษัทสมุนไพรชัยมงคล กล่าวว่า คนเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณมีความสำนึกในบุญกุศลของผู้มีพระคุณ มีพ่อแม่ มีบรรพบุรุษ ระลึกถึงผู้มีพระคุณ บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลเน้นเรื่องคุณงามความดีของมนุษย์เป็นที่ตั้ง เราเน้นงานขอขมากรรมที่ดำเนินทุกเดือน ในวันขึ้น14ค่ำ และนำพาลูกหลานผู้ดำเนินธุรกิจภายใต้กองบุญบ้านสมุนไพรชัยมงคล ให้มีสัจจะวาจา และเน้นศีล ทานบารมี การอธิษฐานจิตเพื่อสร้างความดีและอยู่ในบุญเป็นเรื่องที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ และการทำธุรกิจ ผมได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่16แล้ว เน้นเรื่องราวของบุญกุศล เป็นหลักเพื่อให้ลูกหลานกองบุญบ้านสมุนไพรชัยมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในการทำธุรกิจเน้นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะธุรกิจของบ้านสมุนไพรชัยมงคล เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร ถือเป็นแพทย์ทางเลือกทึ่เน้นให้ผู้คนมีความทุกข์น้อยลง จากการเจ็บไข้ได้ป่วย เราเป็นธุรกิจติดดิน แต่รายได้ติดดาว ทำให้ทุกคนมีรายได้และพึ่งพาคัวเองได้ จากหลายคนที่มีหนี้สิน ชีวิตติดลบ เมื่อมาลงมือทำธุรกิจบ้านสมุนไพรชัยมงคล ความเป็นอยู่ในชีวิตดีขึ้น

“จากที่ผมเคยล้มละลาย และเคยจนมาก่อน แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีศีล มีธรรม มีสัจจะ เน้นธรรมะของพระพุทธเจ้า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง สร้างทาน ศีล บารมี ให้ต่อเนื่อง ชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลง จนถึงวันนี้ มีโอกาสช่วยผู้คนมากมาย ทั้งผู้ที่ยากจน หรือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดเวลา16ปีที่ผ่านมา ผมจึงเน้นงานบุญ เป็นหลักในการทำธุรกิจ เน้นทาน ศีล สร้างบารมีอย่างต่อเนื่อง และชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลง พบเจอในสิ่งดีๆ ชีวิตเปลี่ยนไป มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา ผมลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง จึงอบรมและปลูกฝังให้ลูกหลานที่อยู่ภายใต้บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล ดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การมีศีล5 สร้างทาน ศีล บารมี อย่างต่อเนื่อง “ นายมงคล ศรีอุดมกล่าวทิ้งท้าย

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: