ร่วมกตัญญูช่วยพี่น้องชาวเพชรบุรี

ร่วมกตัญญูช่วยพี่น้องชาวเพชรบุรี…
หลังจากมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับการประสานขอความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เพชรบุรี
มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง (ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู) ได้สั่งการผ่าน นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ (ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู) มอบหมายให้ นาย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ (ดารา2) นำกำลัง เจ้าหน้าที่ ,อาสาสมัคร ชุดกู้ภัย ของมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเรือและรถกู้ภัย พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี …….

Leave a Reply

%d bloggers like this: