ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม “สายใย สายสัมพันธ์ครั้งที่ 14”

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม “สายใย สายสัมพันธ์ครั้งที่ 14”
รับน้องสร้างสรรค์ต้อนรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานประเพณีรับขวัญน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน “โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น ภายในงานช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ โดยพ.ต.ท.รณน สุระวิทย์ รองผู้กำกับการปราบปรามและชุดมวลชนสัมพันธ์ เดินทางมาสร้างความสนุกสนานและให้ความรู้ในการป้องกันภัย แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเสพติด คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและเป็นพิษร้ายต่อสังคม 2.อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และ 3.การแจ้งเตือนภัยผ่าน Application : Police I Lert You เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักแจ้งเตือนได้ด้วยวิธีทันสมัย ซึ่งข้อดีคือการแจ้งเหตุผ่านแอพดังกล่าวจะทำให้ตำรวจสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับยุคปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานผ่านทางเสียงเพลงโดยตำรวจนักร้อง ส.ต.ต.ศิริ สุวรรโณ ร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิง บริเวณอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมฐาน Walk Rally โดยรุ่นพี่ของแต่ละคณะจัดกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ประจำฐานเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ กฏระเบียบ อาคารและสำนักงานต่าง ๆ ของภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: