เขตประเวศ ร่วมเปิด “สะพานสถิตย์วารี”บึงรับน้ำหนองบอน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

เขตประเวศ ร่วมเปิด “สะพานสถิตย์วารี”บึงรับน้ำหนองบอน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..

ที่ บึงรับน้ำหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วันนี้(27 ส.ค. 61) เวลา 11.00 น:นายธนะสิทธิ์ิ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดใช้งาน สะพานเดินข้ามบึงหนองบอน “สะพานสถิตย์วารี”เพื่อส่งเสริมการนันทนาการและสันทนาการของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้า ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงาน..

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน สำนักการระบายน้ำได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งพักผ่อนของ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเ ป็นการพัฒนาทางกายภาพเพิ่มเติมโดยการจัดทำทางเดินโดยรอบของบึงให้มีการต่อเชื่อมถึงกันตลอดแนว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน และจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป สำหรับสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน นับว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีความสำคัญและสวยงามตั้งโดดเด่นอยู่กลางบึงรับน้ำหนองบอน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กีฬาทางน้ำอยู่ในพื้นที่บึงหนองบอน โดยเปิดให้บริการแก่ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามความยาว 145 เมตร งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานสถิตย์วารี”

ทั้งนี้ บึงหนองบอนแห่งนี้ มีบึงรับน้ำที่ต่อเชื่อมถึงกันจำนวน 3 บึง พื้นที่รวมทั้งหมด 644 ไร่ 1 งาน 37.50 ตารางวา นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายแล้ว ยังใช้เป็นที่เก็บกักน้าหรือแก้มลิงของกรุงเทพ มหานคร ซึ่งในช่วงฤดู ฝนจะกักเก็บน้้ำฝนส่วนที่เกินไว้เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้ำท่วมขังพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่พื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยการบริหารจัดการพร่องน้าในบึงหนองบอนให้อยู่ในระดับต่่ำกว่าระดับปกติ 5 – 8 เมตร เมื่อฝนตกลงมามากในพื้นที่และมีปัญหาน้าท่วมขังก็จะเปิดประตูระบายน้ำส่วนเกินเข้ามากักเก็บไว้ในบึงหนองบอนเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง เมื่อฝนหยุดตกและอยู่ในสภาวะปกติ ก็จะระบายน้าออกจากบึงเพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับรับน้าในครั้งต่อไป ซึ่งปริมาณน้ำที่สามารถรับได้แต่ละครั้งได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนช่วงฤดูแล้งใช้ช่วยบำบัดน้ำโดยเปิดประตูระบายน้าให้น้ำในคลองมะขามเทศและคลองหนองบอนเข้าไปในบึง แล้วให้น้ำที่ไหลเข้าไปในบึงเกิดการหมุนเวียนเจือจางสภาพน้ำดีขึ้น จากนั้นจึงสูบน้ำออกจากบึงมาลงสู่คลองเพื่อจะช่วยเจือจางน้้ำเน่าเสียในคลองให้เบาบางลงต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: