เกิดอุบัติเหตุหมู่รถโดยสารประจำทางสายมหาสารคาม สกลนคร เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วง มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 12.50 น. เกิดอุบัติเหตุหมู่รถโดยสารประจำทางสาย มหาสารคาม – สกลนคร เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วง จุดเกิดเหตุบริเวณโค้งแรกผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวน 15 ราย แยกเป็น เขียว 12 ราย เหลือง 2 ราย แดง 1 ราย หน่วยกู้ภัยร่วมใจสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กู้ภัยกุดหว้ากาฬสินธุ์ ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บมีดังนี้

1 นางสาวญาสุมินทร์ นามวิเศษ

2 นายสุจิน ผลมาตร คนขับรถบรรทุก

3 นายเนติพงษ์ วิริยานนท์

4 นายบุญรวม พิมพ์รส

5 นายธนกิจ ฝ่ายนันชัย

6 นางอนุรัตน์ ลาฮง

7 นายขาวพร ชัยชนะ

8 นางสาวนฤมล สีทานันท์

9 นายนิติพงษ์ แก้วก่า

10 นางสุจินดา ปรีพูล

11 นางสาวชนิกานต์ พัฒนิบูรณ์

12 นายสนอง ปรีพูล คนขับรถบัส

13 นางสาวขวัญฤดี มานะดี

14 นายอำนาจ ชินาวิสาร

15 นางดวงเดือน โพหนองโคก

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : กู้ภัยร่วมใจสมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ , กู้ภัยกุดหว้ากาฬสินธุ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: