ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยชาวแก่งกระจาน หลังถูกน้ำท่วมนานนับเดือน

ปทุมธานี
วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยชาวแก่งกระจาน หลังถูกน้ำท่วมนานนับเดือน

พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ
ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรเพชรบุรี นำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ที่รับมอบจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย พร้อมอาหารกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม 1,000 ชุด ไปมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนบ้านพุบอน หมู่ 14 และชุมชนบ้านพุเข็ม หมู่ 10 ตำบลแก่งกระจาน

จากนั้นทีมช่วยเหลือจากวัดพระธรรมกายได้ลงเรือมุ่งหน้าไปต้นแม่น้ำเพชรบุรีที่ตำบลสองพี่น้อง ชุมชนบ้านแม่ประโดน ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พระสงฆ์รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมมานานนับเดือน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: