ปทุมธานี วว.และพาณิชน์จังหวัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ปทุมธานี วว.และพาณิชน์จังหวัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นางสาวอุบล กฤษอ่ำ นักวิจัยอาวุโสศุนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และนายชัยรัตน์ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามต้นแบบจังหวัดปทุมธานี

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามต้นแบบ จังหวัดปทุมธานีใช้พืชทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกัดสารออกฤทธิ์จากใบบัวหลวง ปลีกล้วยหอมทอง ใบฝรั่งแป้นสีทองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆรวม 20 ผลิตภัณฑ์สร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงามพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ต่อยอดผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีมีแผนพัฒนาจังหวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการโดยสถาบันเกษตรกรให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังสร้างทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นผู้ประกอบการสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานียังเป็นแหล่งการกระจายสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องสำอางและการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 100 โรงงาน โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการพบปัญหาด้านวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดตั้งโครงการและสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อนำพืชทางเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีคือบัวหลวง กล้วยหอมทอง และฝรั่งแป้นสีทองร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. ควรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรวม 20 ผลิตภัณฑ์คาดว่าจะช่วยยกระดับมูลค่า เพิ่มให้สินค้าเกษตร และต่อยอด SMEs ให้มีการผลิตที่ตอบสนองความต้องการ ตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืน
ส่วนนายสายัณห์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว.โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอางจากพืชเกษตรโดยใช้ใบบัวหลวง ปลีกล้วยหอมและใบฝรั่งแป้นสีทองเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสกัดสารสำคัญ และนำไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์หลักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ 20 ชุดประกอบด้ยวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากบัวหลวงจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากกล้วยหอมจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากฝรั่งจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากบัวหลวงได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวสำหรับกลางวัน 2.ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวสำหรับกลางคืน 3.ผลิตภัณฑ์กันแดด SPF30+++ 4. ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ และ5.ผลิตภัณฑ์มาร์คลอกบำรุงผิวหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยหอมได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันต่อต้านริ้วรอยรอบดวงตายกกระชับผิว 2. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืน 3. ผลิตภัณฑ์ถนอมมือและเล็บ 4. ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอกหัวเข่าตาตุ่ม 5.ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาส้นเท้าแตก 6. สบู่ใสล้างหน้า 7. Sleeping maskสำหรับกลางคืนและ 8. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบบตบแล้ว (Essencee) ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากฝรั่ง ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน 2.ผลิตภัณฑ์เมาส์ สเปรย์ 3.ผลิตภัณฑ์ครีมรักษาฝ้าและริ้วรอย 4.ผลิตภัณฑ์ Body Lotion 5. ผลิตภัณฑ์รักษาสิว 6. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว 7. ผลิตภัณฑ์น้ำยาอนามัยสตรี.

Leave a Reply

%d bloggers like this: