“คนไทยไม่ทิ้งกัน-กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! และ “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”แบ่งปันน้ำใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง!!

เมื่อวันที่( ๒๘ ส.ค.๖๑ )เวลา ๑๑.๔๐ น.
พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้เข้าพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด มอบให้กับ นายรุ่ง ชื่นปรีดา อาศัยอยู่บ้านย่านซื่อ
ต.อ่าวน้อย อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นคนไข้ติดเตียงป่วยเป็นอัมพาตช่วงล่าง สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงานตกจากที่สูง มีรายได้จากเงินช่วยเหลือผู้พิการ อาศัยอยู่กับมารดาสูงอายุยากจนแขนซ้ายพิการและพี่สาวอาชีพรับจ้าง นายรุ่ง มีความประสงค์จะขอรับรถเข็นวิลแชร์ ไว้สำหรับนั่ง เนื่องจากรถเข็นที่มีอยู่สภาพชำรุดเก่าเป็นสนิม กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. จะประสาน ขอรับสนับสนุนจากผู้ใจบุญให้ต่อไป!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: