ปทุมธานี วัดพระธรรมกายรับโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ปทุมธานี
วัดพระธรรมกายรับโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ (28 ส.ค. 61) ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระมหาสุธรรม สุรตโน (ป.ธ.9,ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับโล่รางวัลของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมดีเด่น อันดับที่ 1 ของคณะสงฆ์หนกลาง จากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

โอกาสนี้พระภิกษุผู้สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 6 รูป ประจำปีการศึกษา 2561 ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกายได้เข้ารับมุทิตาและรับมอบทุนการศึกษาพร้อมพัดรองด้วย

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: