ทุกข์ชาวบ้าน ถนนปลอดภัย (ต้องขับรถช้าๆ) สายบ้านกุดแข้ – บ้านน้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ทุกข์ชาวบ้าน ถนนปลอดภัย (ต้องขับรถช้าๆ) สายบ้านกุดแข้ – บ้านน้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐ เป็นลุม เป็นบ่อ ตลอดเกือบทั้งสาย ระยะความยาว จำนวน 4,000 เมตร

Leave a Reply

%d bloggers like this: