ชัยภูมิ ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำลาดเกมส์ ประจำปี 2566

ชัยภูมิ วันที่ 4 ก.ย. 2566 ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำลาดเกมส์ ประจำปี 2566 พร้อมขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่จากโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนายางกลัก 7 โรงเรียน ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีนายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด งาน พร้อมร่วมชมขบวนพาเหรด และ การแสดงของชนเผ่าญัฮกุรพื้นเมืองในพิธีเปิดการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1000 คน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ย. 2566 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำลาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน กีฬา นักเรียน น้ำลาดเกมส์ ประจำปี 2566 มีนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ประชาชนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี โดยมี นายวุฒิไกร ผิวขาว ได้รับการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ปัจจุบันการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนเพราะเป็นการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก ๆ และสามารถพัฒนาร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กีฬายังทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีระเบียบวินัย นอกจากนักกีฬาและ ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี และยังมีการเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นายวุฒิไกร ผิวขาว เปิดเผยว่า การแข่งขัน กีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษาหันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และเพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการส่งเสริมวินัยของบุคคลและกลุ่มบุคคลส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียน น้ำลาดเกมส์” ประจำปี 2566 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย.2566 แบ่งการแข่งขันออกเป็นช่วงระหว่างวันที่ 4 ก.ย 2566 ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ มีนักกีฬา 7 โรงเรียน ในเขตนายางกลัก เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เริ่มด้วยขบวนการฟ้อนรำของกลุ่มนักเรียนต่างๆ เเละ ขบวนฟ้อนรำของกลุ่มญัฮกุร ตามด้วยขบวนพาเหรดนักกีฬา จากทั้งหมด 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำลาด โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง โรงเรียนบ้านวังตาท้าว โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน และโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สร้างความสวยงามให้กับประชาชนที่มารอรับชมในการเปิดงานพิธีแข่งขันกีฬาเป็นอย่างยิ่ง

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ///รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: