พิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กหญิงสุภาวิตา ผิววันดี ตัวแทนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ทีมเยาวชนไทยหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ และนายสันติพงศ์ เปรมปรีดิ์ ผอ.กองช่าง อบต.วังพิกุล เดินทางมายังโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา หมู่ที่ 11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กหญิงสุภาวิตา ผิววันดี ตัวแทนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ทีมเยาวชนไทยหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี กีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล Rugby Football The 4th Asian Rugby Exchange Fest ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 นี้ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้เพิ่มประสบการณ์ ทักษะทางกีฬารักบี้ฟุตบอล และเป็นแบบอย่างให้กับเยาชนในพื้นที่หันมาสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link