จ.พิจิตร ฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จำลองสถานการณ์สมมุติกรณีเกิดอุทกภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

จ.พิจิตร ฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จำลองสถานการณ์สมมุติกรณีเกิดอุทกภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมการดำเนินงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร กรณีอุทกภัย ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยไปใช้ในการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยมีการจำลองสถานการณ์สมมุติ เกิดพายุโซนร้อนตาลิม มีฝนตกหนักที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก, อ.วังโป่ง และ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งมีมวลน้ำจาก จ.กำแพงเพชร ไหลเข้ามาสมทบ ทำให้น้ำท่วมในบางตำบล ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงาเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมดังกล่าว ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร ได้ควบคุมสถานการณ์อุทกภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตามลำดับ

ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: