ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางสาวชนมนัส รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร โดยมีนายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรจังหวัด ศรีสะเกษ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 500 คน โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ, พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, บริษัทปัจจัยชีวีจำกัด, บริษัท Demafoods จำกัด วิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ 888 วิสาหกิจชุมชนศรีสวยยิ่งแปรรูปหอมแดง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ต่างๆ อีกทั้งยังมีลานแสดงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและอาหารเป็นยา จากเครือข่ายปราชญ์พื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ นอกจานี้ยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร ทิศทางการพัฒนาเพื่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว” จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพ อย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ๙ ชนิดประกอบด้วย มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ขิง หอมแดง กระเทียม ข่า และพริก ทั้งในส่วนการปลูก การผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่า การนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชนหรือการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ทั้งห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์อีกด้วย


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: