แพร่  ชมถ้ำพญานาคราชและพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่แพร่

แพร่  ชมถ้ำพญานาคราชและพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่แพร่

ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสกับความตื่นตาตื่นใจกับ แสง สีของแสงไฟ ถ้ำพญานาคราช และพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประทับด้านบนพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดสรวรรคนิเวศ อ.เมือง จ.แพร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแพร่ พลาดชมไม่ได้
พระครูสิทธิชยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ เจริญพรว่า การสร้างถ้ำพญานาคราช และพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประทับด้านบนพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดต้องมีถาวรวัตถุต่างๆเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกชนิดหนึ่ง นอกจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา การสร้างถ้ำพญานาคราช มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือ ครั้งพุทธกาลเมื่อนางสุชาดาได้ถวายข้าวข้าวมธุปายาสในถาดทองแด่พระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าฉันท์เสร็จแล้ว พระองค์อธิษฐานว่า”ถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำไป” ถาดก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปด้วยแรงอธิษฐาน และได้จมลงสู่นาคพิภพ และมีพญานาคมุจลินทร์ปกปักรักษา เพื่อเป็นการจารึกคุณงามความดีของพญานาคมุจลินทร์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และความเชื่อ ความศรัทธา ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน
ประตูเข้าถ้ำพญานาคราช โดดเด่นด้วยพญานาคตัวใหญ่ที่เกี่ยวพันกันให้ลอดเข้าไปในถ้ำ และจะพบกับงดงามอลังการ ตระการตา ด้วยแสงไฟสีต่างๆที่สาดส่องภายในถ้ำ จุดแรกมีพระพุทธรูป ให้ได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล มีพญานาคตัวใหญ่พันเลื้อยปกปักรักษา มีพระแม่กวนอิม จุดเซียมซี มีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไว้ และปู่นาคา และจุดสุดถ้ำจะมีพระพุทธพญามุจิลินท์มงคลธนะศักดิ์ หน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร ที่ทางวัดสวรรคนิเวศและพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศ ได้รวมใจกันสร้างขึ้นมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นพระประธานในถ้ำ ทุกจุดมีพัดลม ทำให้อากาศเย็นสบายและมีเสียงบทสวดขับกล่อมเบาๆ ออกจากถ้ำพญานาคราชแล้ว เดินขึ้นบันไดไปกราบ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประทับด้านบนพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นความเชื่อว่าการไหว้พระราหู จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จอีกด้วยซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง ส่วนด้านหน้าถ้ำจะมีรูปปั้นราศีประจำปีเกิด 12 ราศี ที่ท่อนล่างเป็นพญานาคและน้ำตกให้เป็ดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุด
พระครูสิทธิชยาภิรัต เจริญพรในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมถ้ำพญานาคราช และพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประทับด้านบนพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดสวรรคนิเวศ อ.เมือง จ.แพร่ เป็นการเข้าชมฟรี อาตมาหวังเพื่อจะให้คนเข้าวัด และจะได้รับธรรมะกลับไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศาสนาและวัฒนธรรม

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: