วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ อบต.คลองสาม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง..แต่ละที่..

(ปทุมธานี) วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ อบต.คลองสาม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแต่ละที่..

ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม กล่าวว่า วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม 2461 ทางสมาชิกสภา อบต.คลองสาม คณะผู้บริหาร อสม.ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ต่างๆและพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน~วัด และ ชุมชน ในพื้นที่ต่างๆต่อไป

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: