กทม.ประสานตำรวจจราจรจัดระเบียบพื้นที่รอบป้อมตำรวจใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์

 

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนป้อมตำรวจจราจรกีดขวางทางม้าลายบริเวณใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ว่า จากการตรวจสอบพบว่า ป้อมตำรวจจราจรดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกายภาพของพื้นที่และระยะการมองเห็นที่ปลอดภัยต่อคนข้าม จึงกำหนดทางข้ามไว้ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน สจส.จะได้ประสานตำรวจจราจรจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการสัญจรของประชาชนบริเวณทางข้ามดังกล่าวต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: