เขตลาดกระบังตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัยนายช่างโยธาเรียกรับเงินแลกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าจับกุมนายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานเขตลาดกระบัง ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินจากประชาชน เพื่อแลกกับออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารว่า สำนักงานเขตฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัยนายช่างโยธาอาวุโสรายดังกล่าวแล้ว พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

                        นอกจากนี้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง โดยสั่งการในที่ประชุมให้ทุกฝ่ายกำชับเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์โดยมิชอบ สามารถแจ้งได้ที่โทร. 0 2326 9149

 

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: