ร้อยเอ็ด !!!!!!เสวนาทางวิชาการ พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด !!!!!!เสวนาทางวิชาการ พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด” โดยมี นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ในการเสวนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประมวลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองร้อยเอ็ด รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร้อยเรื่อง เมืองร้อยเอ็ด” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจะงหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน จนกระทั่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิอันเลื่องชื่อของไทย

!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: