อดีต รมว.ร่วม วัดดวงแข ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พระองค์ภาฯ

ที่วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร พระครูประพัฒน์เขมคุณ เจ้าอาวาสวัดดวงแข เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีนายประสาน หวังรัตนปราณี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา09.09 น. (วันที่ 9 เดือน 9 /9โมง 9นาที)

จากนั้นนายประสาน ได้เป็นประธานในการมอบโล่และประกาศนียบัตร แก่ผู้มีจิตอาสา กล้าหาญและเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย ด้วยใจบริสุทธิ์ จนผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัย จากเหตุการณ์ “นาทีชีวิตเพราะฉันภัตตาหารเพลทอดมันติดคอ” ทั้งหมด 6 คน นำโดย พระครูโสภณธรรมโชติ (สัมพันธ์ สิริโรจน์บริรักษ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแข และนายสงวน สังฆดิษฐไวยาวัจกรวัดดวงแข

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: