ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องระบบศาลกับผู้บังคับหน่วยทหาร

พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องระบบศาลกับผู้บังคับหน่วยทหาร

และ นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายพิเศษ บัญชีม้าและการฟอกเงิน ภัยใกล้ตัวปกติใหม่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 โดยมี พ.อ.สุทธวิทย์ แสงประสิทธิ์ นายทหารพระธรรมนูญ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link