คุณปรีชา ประเสริฐถาวร ผู้บริหารของมูนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์สนับสนุนข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด

คุณปรีชา ประเสริฐถาวร

ผู้บริหารของมูนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์พร้อมด้วยทีมงานร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนผู้ยากไร้ต่างๆ

มอบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทิ้งกระจาดมูลนิธิปอเต็กตึ้งสำนักงานใหญ่พลับพลาไชย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: