ศรีสะเกษ !! ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการอบรมกาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและโครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ศรีสะเกษ !! ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการอบรมกาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและโครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายเริงศักดิ์ เกตุจันทีก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Wor) จำนวน 30 ชั่วโมง และโครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง โดยมีนายสุภาพ บูชาธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ นำผู้ต้องขัง เข้าร่วมโครงการในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 25 คน และโครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 25 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรภายนอกจาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้อขังมีความรู้ความสามารถในการการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้จัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย ได้ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพและนำไปในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษได้ เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมตามนโยบายกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมต่อไป


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: