กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง แนะกลุ่มเสี่ยงรับคำปรึกษาที่ BKK Pride Clinic 27 แห่ง

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลสังกัด กทม.รองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในกรุงเทพฯ หลังพบการระบาดเพิ่มในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มชายรักชายว่า สนพ.ได้เตรียมพร้อมแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการของโรคพึงสังเกตอาการจะคล้ายโรคฝีดาษ มีลักษณะอาการ ดังนี้  มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย บางกรณีอาจมีอาการไอ หรือปวดหลังร่วมด้วย หลังจากมีไข้ประมาณ 1-3 วัน ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้น โดยเริ่มจากใบหน้าแล้วแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จากนั้นผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง และสุดท้ายตุ่มหนองจะมีสะเก็ดคลุมแล้วหลุดออกมา อาการป่วยดังกล่าวจะเป็นอยู่ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ แต่ในกรณีผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ หรือมีโรคประจำตัวอาจเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ปอดบวม หรือเสียชีวิต หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยจะแยกกักตัวทันทีและรายงานข้อมูลตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากต้องเดินทางไปยังต่างประเทศที่พบผู้ป่วย
ฝีดาษลิง ควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะ และหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดให้สังเกตอาการ โรคนี้เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด ไม่ได้ติดต่อกันง่าย โดยมาตรการที่ใช้ป้องกันโควิด 19 ยังใช้ป้องกันฝีดาษลิงได้คือ หากพบความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นที่ใบหน้า แขน และขา ให้รีบพบแพทย์ทันที รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หรือผู้มีตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง
สำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและมีคู่นอนหลายคน สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่คลินิกสุขภาพ
เพศหลายหลายกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) ซึ่งปัจจุบันมี 27 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) กลาง โทร.02-220 8000 ต่อ 10350 รพ.ตากสิน โทร.02-437 0123 ต่อ 1136, 1140 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.02-289 7890 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.02-429 3575-81 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.02-988 4100 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.02-356 9995 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.02-102 4222 หรือ 02-421 2222 และ รพ.สิรินธร โทร. 02-328 6900-15 ต่อ 10268, 10269 ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 3 บางซื่อ ศบส.4 ดินแดง ศบส.9 ประชาธิปไตย ศบส.21 วัดธาตุทอง ศบส.22 วัดปากบ่อ ศบส.23 สี่พระยา ศบส.25 ห้วยขวาง ศบส.26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ศบส.28 กรุงธนบุรี ศบส.29 ช่วง นุชเนตร ศบส.36 บุคคโล ศบส.41 คลองเตย ศบส.43 มีนบุรี ศบส.48 นาควัชระอุทิศ ศบส.61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ และ ศบส.64 คลองสามวา ขณะเดียวกันได้มอบหมาย รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ขึ้น เพื่อเฝ้าติดตามข้อมูล ควบคุม ดูแลสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ป่วยที่อาการต้องสงสัยให้แยกกักตัวและแจ้งให้ผู้บริหารและกระทรวงสาธารณสุขทราบทันที
นอกจากนั้น ยังได้สั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัด กทม.เฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึง รพ.ที่มีคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หากพบผู้ป่วยให้ส่งยืนยันการติดเชื้อผ่านสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สอบสวนโรคทุกราย เฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาด พร้อมเน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์ หากพบผู้ป่วยให้แยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม แม้การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าวได้ แต่การฉีดวัคซีนดังกล่าวควรทำเฉพาะในบุคคลที่ต้องทำงานมีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับคน หรือสัตว์ที่ติดเชื้อเท่านั้น และวัคซีนยังสามารถรับได้ภายหลังการได้รับเชื้อไม่เกิน 14 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือพบแพทย์ผ่าน Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว แล้วแยกกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ กทม. โทร.1646 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: