ศรีสะเกษ !! สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการฉลองป่า 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดเสวนาเวทีแบ่งปันประสบการณ์ในการทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการฉลองป่า 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดเสวนาเวทีแบ่งปันประสบการณ์ในการทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่บ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทันทัน จังหวัดศรีสะเกษ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษและองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดโครงการฉลองป่า 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดเสวนาเวทีแบ่งปันประสบการณ์ในการทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ โดยมีนายทิวา รุงแก้ว ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายอุทัย สีหะวงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ นายทูลทองใจ ดวนใหญ่ ผู้จัตการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอุทุมพรพิสัย และนายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรบ้านพะเนา ตำบลปราสาท เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเวทีแบ่งปันประสบการณ์ในการทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ การประกาศเขตอภัยทาน ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยกบ ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนตันไม้ให้แผ่นดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านพะเนาในการอนุรักษ์ป่าไม้ ร่วมรักษาดูแลบำรุงรักษาป่าไม้คืนตันไม้ให้แผ่นดินให้มีส่วนร่วมในการลดมวลภาวะลดโลกร้อนต่อไป
นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นโครงการฉลองป่า 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเวทีแบ่งปันประสบการณ์ในการทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ การประกาศเขตอภัยทาน ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยกบ ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนตันไม้ให้แผ่นดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านพะเนาในการอนุรักษ์ป่าไม้ ร่วมรักษาดูแลบำรุงรักษาป่าไม้คืนตันไม้ให้แผ่นดินให้มีส่วนร่วมในการลดมวลภาวะลดโลกร้อนต่อไป


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: