ศรีสะเกษ !! ฮือฮาพระอธิการธีรญาณแจกเงินผู้ป่วยและญาติทุกคนทั้ง รพ.เบญจลักษ์ ขณะที่ ผอ.รพ.เผยแพทย์พยาบาลรักษาโรคแต่พระอธิการธีรญาณช่วยเยียวยารักษาจิตใจผู้ป่วยและญาติ

ศรีสะเกษ !! ฮือฮาพระอธิการธีรญาณแจกเงินผู้ป่วยและญาติทุกคนทั้ง รพ.เบญจลักษ์ ขณะที่ ผอ.รพ.เผยแพทย์พยาบาลรักษาโรคแต่พระอธิการธีรญาณช่วยเยียวยารักษาจิตใจผู้ป่วยและญาติ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโนนคูณน้อย ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อาตมาภาพและคณะศิษยานุศิษย์ ได้เดินทางมาที่ รพ.เบญจลักษ์ เพื่อนำเอาปัจจัยจำนวนหนึ่งที่ได้รับบริจาคเงินมาจากพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมชมและทำบุญที่วัดโนนคูณน้อย โดยได้นำเอาปัจจัย (เงิน)มามอบให้กับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.เบญจลักษ์ ตามตึกผู้ป่วยทุกห้องทุกคน และยังได้มอบเงินให้กับญาติผู้ป่วยทุกคนที่มาเฝ้าผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนชาว อ.เบญจลักษ์ทุกคนที่มาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาโรคต่าง ๆให้ด้วย โดยพระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ จะมอบเงินให้กับผู้ป่วยทุกคนๆละ 400 บาท ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วยมาแพทย์ทุกคนๆละ 100 บาท ซึ่งสร้างความฮือฮาและสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้ป่วยรวมทั้งญาติผู้ป่วยและประชาชนทุกคนที่มา รพ.เบญจลักษ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความเมตตาจากพระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ โดยมี นพ.พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค ผอ.รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นำคณะแพทย์ พยาบาลถวายการต้อนรับและนำคณะไปมอบเงินให้กับผู้ป่วยทุกคนในครั้งนี้

นพ.พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค ผอ.รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กล่าวว่า รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง มีบุคลากรทั้งสิ้น 139 คน ประกอบด้วย แพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 4 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน แพทย์แผนไทย 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 39 คน นักกายภาพ 2 คน และ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยประมาณ 247 คนต่อวัน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 24 คนต่อวัน ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคไตเรื้อรัง อาหารไม่ย่อย ปัจจุบันได้ยกระดับเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรและผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร เพื่อให้กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรมีรายได้เพิ่ม ตลอดจนประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คณะแพทย์และพยาบาลทุกคนจะให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการรักษาทางร่างกาย แต่ว่าการที่ พระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโนนคูณน้อย ท่านได้นำเอาเงินมาแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในครั้งนี้ เป็นการช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกคนที่กำลังประสบปัญหาเจ็บป่วยเป็นอย่างดียิ่ง ตนและคณะแพทย์พยาบาลทุกคนขออนุโมทนาบุญกับพระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ ที่ได้ให้ความเมตตาในการนำเอาเงินมาแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกคนในครั้งนี้

พระอธิการธีรญาณ ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโนนคูณน้อย กล่าวว่า อาตมาภาพเห็นว่า ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรวมทั้งประชาชนทุกคนที่มาพบแพทย์เพื่อให้ทำการตรวจรักษาโรคที่ตนเองเป็นอยู่นั้น กำลังมีความเดือดร้อนประสบปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องการเดินทาง การกินอยู่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.เบญจลักษ์ ดังนั้น อาตมาภาพจึงได้นำเอาปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคมาจากพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญทำวัดโนนคูณน้อย นำเอามามอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์และเป็นการช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกคนของ รพ.เบญจลักษ์อีกด้วย


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link