จังหวัดแพร่ สนธิกำลังลุยจัดระเบียบสังคม

จังหวัดแพร่ ลุยจัดระเบียบสังคม

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.), นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่(กลุ่มงานความมั่นคง),ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน.12 พล.ม.1/กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,สมาชิก อส.ร้อย บก.บร.จ.แพร่/ร้อย อส.อ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่สนง.สรรพสามิตแพร่ ,เจ้าหน้าที่สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแพร่,พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและตามข้อร้องเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการออกตรวจแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 3 แห่งและหอพัก จำนวน 1 แห่ง ผลปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด จำนวน 24 ราย ผลปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ที่มีสารเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
2.ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ได้ดัดแปลงสภาพฯ จำนวน 1 คัน เจ้าหน้าที่ได้นำส่ง สภ.เมืองแพร่ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: