ป้องกันแน่นหนา อำเภอโขงเจียม ผนึกกำลังลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

ป้องกันแน่นหนา อำเภอโขงเจียม ผนึกกำลังลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

วันนี้ 13 ก.ย. 2566 นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นำกำลังพลฝ่ายปกครองอำเภอโขงเจียม บูรณาการร่วมกับทหารกองกำลังสุรนารี หน่วยเรือโขงเจียม (นรข.) กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 22 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ได้ทำการเดินเท้าลาดตระเวนทางบกเลียบแม่น้ำโขงตลอดแนวชายแดน ในพื้นที่เพ่งเล็งสุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดน ในพื้นที่บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และจัดกำลังพล ตรวจตราเฝ้าระวังจุดจอดเรือ ท่าจอดเรือประจำหมู่บ้าน บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง บ้านท่าล้ง บ้านกุ่ม บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ ตามแผนยุทธการ “สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี (หลักชัย 66)”

นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในส่วนที่เป็นแม่น้ำโขงและผืนแผ่นดิน ซึ่งพื้นที่ตามแนวชายแดนมักมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงอื่นๆ ตามแนวชายแดน เช่น การลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าหนีภาษี การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อำเภอโขงเจียมได้ดำเนินการตามแผนยุทธการ สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี (หลักชัย 66)
ซึ่งนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้กวดขันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน โดยได้มีการบูรณาการหน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผนึกกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ทั้งมาตรการด้านการข่าว การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การซุ่มสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติด การลาดตระเวนทางบกในพื้นที่สุ่มเสี่ยง การควบคุมจุดจอดเรือประจำหมู่บ้าน การปิดล้อมตรวจค้นผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เราดำเนินการทุกมาตรการในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและอบอุ่นใจ

นายอำเภอโขงเจียม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง หากมีอะไรที่ผิดสังเกต ขอให้รีบส่งข่าว แจ้งเบาะแส แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ส่วนราชการพร้อมเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อความสงบสุขของชุมชนหมู่บ้านของเรา


#หลักชัย66
#โขงเจียม
#อุบลราชธานี
#ชายแดน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: