การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ นำคณะนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา เยี่ยมชมกิจการรถไฟไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ นำคณะนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา เยี่ยมชมกิจการรถไฟไทย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากโรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เดินทางมาทัศนศึกษาที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย องค์กรที่มีภาระกิจและความรับผิดชอบต่อการคมนาคมของชาติมานับศตวรรษ โดยได้พาน้องๆ นักเรียนเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ และอาคารสถานีหัวลำโพงแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า 107 ปี จากนั้นได้สาธิตแนะนำวิธีการซื้อตั๋วโดยสาร ด้วยเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ D-ticket พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินทางด้วยรถไฟอย่างปลอดภัย ปิดท้ายด้วยการพาชมรถจักรที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หาชมได้ยาก และมีความสวยงาม จำนวน 7 คัน มาจัดแสดงเป็นการถาวรที่สถานีหัวลำโพง บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 ซึ่งบรรยากาศตลอดการร่วมกิจกรรมได้สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้กับน้อง ๆ นักเรียน รวมถึงยังช่วยเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รถไฟไทยได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: