กทม.จัดรถ BRT วิ่งเสริมช่วงเวลาเร่งด่วนสถานีสาทร – สถานีช่องนนทรี ทุก 5 นาที

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) รอคิวรถนานขึ้น หลัง กทม.ลดจำนวนรอบวิ่งรถ BRT ช่วงบริการฟรี 3 เดือนว่า สจส.มีแนวทางบริหารจัดการและกำหนดตารางเดินรถ BRT ที่ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยเปิดให้บริการรถ BRT ด้วยตารางการเดินรถเดิม ดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. มีความถี่การเดินรถ 3 ช่วงคือ ระหว่างเวลา 06.00 – 06.30 น. รถออกทุก 15 นาที ระหว่างเวลา 06.30 – 20.00 น. รถออกทุก 10 นาที และระหว่างเวลา 20.00 – 22.00 น. รถออกทุก 15 นาที

                   ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. มีความถี่การเดินรถคือ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. รถออกทุก 15 นาที ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. รถออกทุก 12 นาที และระหว่างเวลา 21.00 – 22.00 น. รถออกทุก 15 นาที อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงเร่งด่วนเช้า ระหว่างเวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเร่งด่วนเย็น ระหว่างเวลา 16.30 – 19.30 น. สจส.จะจัดรถเสริมวิ่งเพิ่มเติมระหว่างสถานีสาทร – สถานีช่องนนทรี โดยรถจะออกทุก 5 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: