เขตบางรักตั้งวางคอกขยะในซอยสีลม 5 พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดทุกวัน

นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความ ระบุพบการทิ้งขยะบนพื้นถนนสาธารณะในซอยสีลม 5 (ละลายทรัพย์) ในช่วงเย็นของทุกวันว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะลงพื้นที่สอบถามประชาชนและผู้ค้าในซอยสีลม 5 ทราบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นจุดพักขยะ ทั้งยังเป็นจุดตั้งร้านค้า จึงไม่สามารถนำถังขยะมาตั้งถาวร เมื่อค้าขายเสร็จเวลา 16.00 น. ผู้ค้าจะนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว

                   ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขยะบริเวณดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน และหลังจากเก็บขยะมูลฝอยเรียบร้อยจะฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นและความสกปรก อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ สำนักงานเขตฯ ได้นำคอกขยะมาตั้งวางและจัดเก็บตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจถึงความเหมาะสมจุดพักขยะ หากต้องการย้ายให้เสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: