วัดอ้อมน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อยหมู่ 10

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระทุ่มแบน โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขร่วมกับทางวัดอ้อมน้อยโดยพระครูสาครเขมคุณเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย มอบหมายทางพระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส งานสังคมสงเคราะห์วัดถ้ำน้อยและคณะสงฆ์วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงโดยท่านพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง มอบหมายทางพระใบฎีกาจำเนียรผู้แทนเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระทุ่มแบนมีนายบรรพต จันทรวงศ์นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธาน เทศบาลนครอ้อมน้อยมี ผู้ใหญ่ศุภชัยสกุลเต็มรองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยพร้อมด้วยสจไรวินทร์ มีเจริญสมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อยเขต 4 มีสท.สิทธิโชค มีเจริญ สท.สมศักดิ์ของนาสท.พิชิต พลคร จ่าเอกนิวัฒน์พิศถนอมสมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย เจ้าหน้าที่อสม. คณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ในการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อยหมู่ 10 จำนวน 8 ครอบครัวตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระทุ่มแบนคนกระทุ่มแบนไม่ทอดทิ้งใครวัดไม่ทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งวัดตามแนวทางโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เตรียมผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของตำบล อ้อมน้อย โดยทางคณะสงฆ์วัดอ้อมน้อยได้มอบถุงยังชีพจำนวน 8 ชุดทางคณะสงฆ์วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงมอบปัจจัยให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 8 ครอบครัว ทางอำเภอกระทุ่มแบนมอบสิ่งของของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีก 8 ชุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: