อำเภอท่าฉางโดยสำนักงานประมงอำเภอท่าฉางได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี พบปะผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน และบริษัทรับซื้อ ประกอบด้วย บริษัท จุ๊บจุ๋ม ซีแบสส์ จำกัด และ บริษัท viya crab จำกัด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน

นายสุกิจ กล่าวว่า อำเภอท่าฉางโดยสำนักงานประมงอำเภอท่าฉางได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เกษตรกรมีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี และจะได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีพื้นที่และสภาพน้ำเหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: